Η φύση του Έρωτα στο Συμπόσιο του Πλάτωνα

    του μαθητή μας Lorenzo Carrea   Η φύση του Έρωτα στο Συμπόσιο του Πλάτωνα  Το Συμπόσιο είναι ένας γνωστός διάλογος του Πλάτωνα. Το έργο διαδραματίζεται στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. και αναφέρεται σε μια συζήτηση που έγινε στο σπίτι του ποιητή Αγάθωνα κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου, μετά από τη νίκη του …

Greek language Courses in Greece

If you are interested in Greek language and culture courses in Athens, Chios, Paros or other locations in Greece please click on the link below

online Greek courses

If you are interested in private or group Online Greek language and culture courses please click on the link below.

ελληνικά στην Ελλάδα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο σχολείο μας στην Αθήνα, στην Πάρο, στην Χίο ή αλλού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. 

online προγράμματα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε ιδιαίτερα ή ομαδικά online μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.