2023

ΤΙΜΕΣ & ηΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ

STANDARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

τΟΠΟΘΕΣΙΑ

 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ

 • 09/01/23
 • 06/02/23
 • 06/03/23
 • 02/05/23
 • 18/09/23
 • 02/10/23
 • 06/11/23
 • 06/11/23
 • 04/12/23

ΛΗΞΗ

 • 20/01/23
 • 17/02/23
 • 17/03/23
 • 12/05/23
 • 29/09/23
 • 13/10/23
 • 17/11/23
 • 17/11/23
 • 15/12/23

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Ελληνική λογοτεχνία και πολιτισμός
 • Νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμός

ΚΟΣΤΟΣ

 • 490
 • 490
 • 490
 • 490
 • 490
 • 490
 • 490
 • 490
 • 490

STANDARD πΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΘΗΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ

 • 23/01/23
 • 20/02/23
 • 20/03/23
 • 15/05/23
 • 16/10/23
 • 20/11/23
 • 18/12/23

ΛΗΞΗ

 • 03/02/23
 • 03/03/23
 • 31/03/23
 • 26/05/23
 • 27/10/23
 • 01/12/23
 • 29/12/23

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Αρχαία ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Αρχαία ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Αρχαία ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Αρχαία ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Αρχαία ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Αρχαία ελληνική γλώσσα και πολιτισμός
 • Αρχαία ελληνική γλώσσα και πολιτισμός

ΚΟΣΤΟΣ

 • 490
 • 490
 • 490
 • 490
 • 490
 • 490
 • 490

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή. Κατά τις αργίες τα μαθήματα που χάνονται αναπληρώνονται τις υπόλοιπες ημέρες του προγράμματος. Το Ινστιτούτο Αλεξάνδρεια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα των μαθημάτων και να κανονίσει απογευματινά ή βραδινά τμήματα σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμοι καθηγητές ή αίθουσες. Στην Αθήνα μπορείτε να επεκτείνετε τις σπουδές κατά 3, 4 ή περισσότερες εβδομάδες. Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση μόνο για μία εβδομάδα, μπορείτε να διαλέξετε την πρώτη εβδομάδα κάθε προγράμματος.

Πίνακας τιμών ανά εβδομάδα

1 εβδομάδα

290 €

490 €

2 εβδομάδες

660 €

3 εβδομάδες

4 εβδομάδες

840 €

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ κΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

τΥΠΟΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ

 • ΤΑΚΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ A1
 • ΤΑΚΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ A2
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΑΣΙΚΟ A1
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (A2/B1)

ΕΝΑΡΞΗ

 • 07/02/23
 • 07/02/23
 • 01/03/23
 • 01/03/23

ΛΗΞΗ

 • 01/06/23
 • 01/06/23
 • 31/05/23
 • 31/05/23

ΗΜΕΡΑ

 • ΤΡ. & ΠΕΜ.
 • TΡ. & ΠΕΜ.
 • ΤΕΤΑΡΤΗ
 • ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑΡΙΟ

 • 10:00 – 11:40
 • 12:00 – 13:40
 • 18:00 - 19:40
 • 20:00 - 21:40

ΤΙΜΗ

 • 440
 • 440
 • 280
 • 280

ΠΑΚΕΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΩΡΕΣ

 • 10
 • 20
 • 30

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

 • 300
 • 540
 • 750

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ

 • 30
 • 27
 • 25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, το σύνολο των ωρών, το γλωσσικό επίπεδο και το μέρος όπου βρίσκεστε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε μια προσφορά ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Greek language Courses in Greece

If you are interested in Greek language and culture courses in Athens, Chios, Paros or other locations in Greece please click on the link below

online Greek courses

If you are interested in private or group Online Greek language and culture courses please click on the link below.

ελληνικά στην Ελλάδα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο σχολείο μας στην Αθήνα, στην Πάρο, στην Χίο ή αλλού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. 

online προγράμματα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε ιδιαίτερα ή ομαδικά online μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.