Ημερίδα στο Ινστιτούτο Αλεξάνδρεια

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στο σχολείο μας στη Νέα Ιωνία, συναντηθήκαμε οι καθηγήτριες και οι καθηγητές του Ινστιτούτου Αλεξάνδρεια για να συζητήσουμε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 2019 και τους τρόπους βελτίωσης των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Ο χρόνος κύλησε πολύ γρήγορα γιατί οι ιδέες ήταν πολλές και ενδιαφέρουσες! Οι συνεργάτες του Ινστιτούτου …

Greek language Courses in Greece

If you are interested in Greek language and culture courses in Athens, Chios, Paros or other locations in Greece please click on the link below

online Greek courses

If you are interested in private or group Online Greek language and culture courses please click on the link below.

ελληνικά στην Ελλάδα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο σχολείο μας στην Αθήνα, στην Πάρο, στην Χίο ή αλλού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. 

online προγράμματα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε ιδιαίτερα ή ομαδικά online μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.