Κάλαντα Χριστουγέννων

Share This Post

ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΑΡΧΟΝΤΕΣ

Καλήν εσπέραν άρχοντες,
Κι αν εί- κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού την θεία γέννηση
Να πω- να πω στ’ αρχοντικό σας,

Χριστός γεννάται σήμερον
Εν Βη- εν Βηθλεέμ τη πόλη,
Οι ουρανοί αγάλλονται,
Χαίρε- χαίρετ’ η φύσις όλη,

Εν τω σπηλαίω τίκτεται,
Εν φά- εν φάτνη των αλόγων,
Ο βασιλεύς των ουρανών
Και ποι- και ποιητής των όλων.

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι
το Δόξα εν Υψίστοις
και τούτο άξιον εστί
η των ποιμένων πίστις.

Εκ της Περσίας έρχονται
τρεις μάγοι με τα δώρα
άστρο λαμπρό τους οδηγεί
χωρίς να λείψει ώρα.

[video_embed][/video_embed]

More To Explore

Eftychia learns Greek after finding her Greek family

Interview to Andreas Tselikas, Head of Teaching of the Alexandria Institute (September 2020 – Chios) READ THIS ARTICLE IN GREEK: https://www.alexandria-institute.com/el/eftychia/ Eftychia learns Greek after finding

Greek language Courses in Greece

If you are interested in Greek language and culture courses in Athens, Chios, Paros or other locations in Greece please click on the link below

online Greek courses

If you are interested in private or group Online Greek language and culture courses please click on the link below.

ελληνικά στην Ελλάδα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο σχολείο μας στην Αθήνα, στην Πάρο, στην Χίο ή αλλού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. 

online προγράμματα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε ιδιαίτερα ή ομαδικά online μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.