Φράσεις για τον Μάρτιο

Share This Post

Ο Μάρτιος είναι ένας μήνας περίεργος, ο καιρός αλλάζει συνεχώς.
Όταν κάποιος λοιπόν αλλάζει συνεχώς γνώμη, όπως και ο Μάρτιος, του λέμε “Είσαι Μάρτης πεντάγνωμος” *

Συνήθως επειδή τον Μάρτιο αρχίζει να κάνει καλό καιρό, λέμε “Από τον Αύγουστο χειμώνας κι από τον Μάρτη καλοκαίρι”

Όπως είπαμε όμως, ο καιρός αλλάζει, και από την ζέστη περνάει στο πολύ κρύο. Μας αναγκάζει λοιπόν να ανάψουμε και πάλι το τζάκι και να κάψουμε τα ξύλα. Γι αυτό και λέμε “Μάρτης, γδάρτης, και κακός παλουκοκάφτης” **

Τι φράσεις λέτε στην χώρα σας για τον Μάρτιο;

*πεντάγνωμος σημαίνει αυτός που έχει πέντε γνώμες
** παλούκι είναι το ξύλο, παλουκοκάφτης, αυτός που καίει τα ξύλα

More To Explore

Eftychia learns Greek after finding her Greek family

Interview to Andreas Tselikas, Head of Teaching of the Alexandria Institute (September 2020 – Chios) READ THIS ARTICLE IN GREEK: https://www.alexandria-institute.com/el/eftychia/ Eftychia learns Greek after finding

Greek language Courses in Greece

If you are interested in Greek language and culture courses in Athens, Chios, Paros or other locations in Greece please click on the link below

online Greek courses

If you are interested in private or group Online Greek language and culture courses please click on the link below.

ελληνικά στην Ελλάδα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο σχολείο μας στην Αθήνα, στην Πάρο, στην Χίο ή αλλού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. 

online προγράμματα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε ιδιαίτερα ή ομαδικά online μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.