Η ελληνιστική ποίηση στην Αλεξάνδρεια και στη Ρώμη: η Κόμη της Βερενίκης

Μεγάλο θέμα είναι και σήμερα οι σχέσεις ανάμεσα στην αλεξανδρινή και τη λατινική λογοτεχνία. Όλη η ελληνική λογοτεχνία είχε σίγουρα μια σημαντική επιρροή στη γέννηση και στην ανάπτυξη των λογοτεχνικών ειδών στη Ρώμη, αλλά η επιβολή των ελληνιστικών κανόνων στους λατινικούς συγγραφείς, από την περίοδο της Δημοκρατίας ως την Αυτοκρατορία, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Η αλεξανδρινή …

Greek language Courses in Greece

If you are interested in Greek language and culture courses in Athens, Chios, Paros or other locations in Greece please click on the link below

online Greek courses

If you are interested in private or group Online Greek language and culture courses please click on the link below.

ελληνικά στην Ελλάδα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο σχολείο μας στην Αθήνα, στην Πάρο, στην Χίο ή αλλού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. 

online προγράμματα

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε ιδιαίτερα ή ομαδικά online μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.